آنتی ژن COVID-19

 • تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2 (طلای کلوئیدی)

  تست سریع آنتی ژن SARS-CoV-2 (طلای کلوئیدی)

  کیت تست سریع آنتی ژن COVID-19 - نمونه های بزاق و سواب همه در یک!

  تشخیص اشیاء آنتی ژن SARS-CoV-2
  روش شناسی روش طلای کلوئیدی
  نوع نمونه بزاق، سواب نازوفارنکس، سواب اوروفارنکس
  مشخصات فنی 1 تست / کیت، 20 تست / کیت
  کد محصول CoVSLFA-01، CoVSLFA-20
 • سنجش جریان جانبی آنتی ژن COVID-19

  سنجش جریان جانبی آنتی ژن COVID-19

  تست سریع کووید-19 برای نمونه‌های سواب در 15 دقیقه

  تشخیص اشیاء آنتی ژن SARS-CoV-2
  روش شناسی سنجش جریان جانبی
  نوع نمونه سواب نازوفارنکس، سواب اوروفارنکس
  مشخصات فنی 20 تست / کیت
  کد محصول CoVAgLFA-01